Ekohus

Lappli-Hus bör vara ett naturligt val för dig som uppskattar en bekväm ekologisk livsstil. Som miljömedvetet företag vill också vi göra en insats för miljön och det primära målet med våra ekologiska konstruktioner är att belasta naturen så lite som möjligt. Husen är byggda av större träblock* och vi väljer allt byggmaterial utifrån dess positiva inverkan på energiförbrukningen. Koldioxidutsläppen från produktion av ekohus är bara en tredjedel i jämförelse med vad produktion av konstruktioner i stål eller betong genererar. Dessutom gör man av med betydligt mycket mindre energi vid träbearbetningen jämfört med då man framställer andra byggmaterial som ofta återfinns i både nybyggda och äldre hus. Vi på Lappli-Hus tar därmed hänsyn till hela fastighetens livscykel och ger samtidigt dig som kund ett vackert och kostnadseffektivt hem.

Ett självklart val för allergiker

Våra ekologiska tillval slutar inte här. När du väljer Lappli-Hus som din husleverantör kan du också göra ytterligare ekologiska val för en hållbar livsstil. I vår ekovilla kan du exempelvis byta ut den standardiserade isoleringen mot träfiber för att dra ner på koldioxidutsläppen ytterligare. Isoleringsalternativet gör också ekohuset till den perfekta boningen för allergifamiljen tack vare inomhusluftens garanterat höga kvalité. Träfiber är optimalt som isoleringsmaterial tack vare dess kraftfulla egenskaper som värmeväxlare, men också för att det bidrar till ett sundare och bättre inomhusklimat. Huskonstruktionen kan andas för att bibehålla sin hälsa och luftfuktigheten blir jämnare utan ohälsosamma variationer.

Närproducerade och ekologiska alternativ

Virket som vi använder oss av vid bygget av ekohus kommer från våra egna sågverk vilket också bidrar till att vi kan garantera en hållbar tillverkning. Både koldioxidutsläpp och energiförbrukning hålls nere för minimal klimatpåverkan och inget trä går till spillo. Små bitar och delar som vi inte har användning för när vi bygger ditt hus flisas ner och går till värmeverket som sörjer för uppvärmning av våra egna lokaler.