Fasad

Ett snyggt och hållbart yttre

För att du ska kunna få ett hem som passar dig och din familj både funktionellt och exteriört så har vi på Lappli-Hus ett omfattande utbud av fasader och paneler. Du väljer själv fritt bland detaljer och material och oavsett vad du väljer kan vi garantera ett både elegant och hållbart yttre. Genom att säkerställa produkternas kvalitet redan vid framställningen i fabrikerna spar vi både tid och pengar samt minimerar riskerna för framtida problem.

Mångsidiga fasadalternativ

Som fasad på våra småhus är träpanel det mest populära alternativet och man kan välja mellan vertikal och horisontell panelsättning. Ytterligare ett alternativ är att kombinera de bägge varianterna eller att komplettera dem med annat ytmaterial. Riktning, träslag, tjocklek och material påverkar husets exteriör och det är upp till dig att välja.

Högkvalitativa material

Allt material som vi på Lappli-Hus använder oss av är noggrant utvalt och testat för en värdig finish och för att säkert klara av väderutmaningarna som det utsätts för. Genom oss får du ett robust, energieffektivt och hälsosamt hus utan större krav på underhåll eller tidskrävande och kostsamma renoveringar. Givetvis påverkar miljöförhållandena livslängden på husets fasad och träfasader kommer oundvikligt behöva underhållsmålas inom sinom tid. Skulle skador upptäckas är det viktigt att du tar hand om dem i tid för att undvika större renoveringskostnader eller att skadorna förvärras.