Förberedelser och planering

Själva planeringsfasen är det viktigaste steget i ett husprojekt för att säkerställa att du som kund säkert får det hem du vill ha utan obehagliga överraskningar. Under den här delen går vi in på djupet för att ringa in familjens alla behov och för att se hur vi ska kunna tillgodose dem inom ramen för resurser och markyta. Leta inspiration och kom igång med hjälp av vår huskatalog. För att få mer information och svar på dina frågor kan du alltid kontakta din närmsta Lappli-Hus säljare som gärna lotsar dig rätt i husdjungeln.

1. Det första steget

När ett husköp börjar blir aktuellt är det dags att fundera på vad det är för typ av hus du skulle vilja ha och om du är ute efter ett redan befintligt eller föredrar att bygga nytt. Det finns många äldre hus på marknaden som kan locka, men de kan tyvärr också innebära en hel del obehagliga och dyra överraskningar om man har otur. Något som man kanske varken har tid, pengar eller vilja till att fixa när man väl flyttat in och börjat känna sig hemma. Dessutom är energiförbrukningen generellt sett högre i ett gammalt jämfört med ett nybyggt hus. 

Förutom allt som nämnts ovan så finns det ytterligare en klar fördel som inte går att komma ifrån och det är att man kan designa sitt hem unikt just för ens egen familj. Med Lappli-hus som leverantör är möjligheterna många och ditt hem kommer garanterat bli så bra som du hoppas på.

2. Din utgångspunkt

För att hitta rätt i husdrömmarna är det alltid viktigt att man utgår från sina egna liksom resterande familjemedlemmars önskemål och behov. Bläddra runt bland våra olika husalternativ och sök inspiration, men utgå ifrån listan på era egna behov för att hitta rätt planlösning. Ta också fram en tydlig budget för projektet utifrån hur mycket pengar ni kan och är beredda att lägga på husbygget, både nu och framöver. Med dessa två listor som utgångspunkt kan ni sedan forma ert perfekta hus. Våra designer hjälper er gärna med att slutföra era planer.

 

 

 

3. Markförvärv och situationsplaner

Du kan själv välja mellan att köpa tomten för ditt husbygge från en privat markägare eller från kommunen. Det enklaste är att börja med att välja ut ett huspaket i god tid för att därefter söka efter en tomt som uppfyller alla kriterier gällande service, funktion och mark.

 

 

4. Finansiering och budget

Att lägga upp en budget för husprojektet i ett så tidigt skede som möjligt är rent av nödvändigt för att på så vis få koll på hur mycket pengar som finns för investeringen och hur stort lånebehovet blir. Kom också ihåg att alltid jämföra flera olika bankers låneerbjudanden och räntor för att säkerställa en så låg kostnad som möjligt för lånet.
Lappli-Hus kostnadsövervakning hjälper dig hålla budgeten och i specifikationen för våra huspaket finner du alltid detaljerad och uppdaterad information om samtliga priser.

5. Innehåll och leveransinformation

Om du redan har en tydlig idé kring hur du vill att ditt framtida hus ska se ut så vill vi på Lappli-Hus och våra experter mer än gärna ta del av den för att ta dig så nära drömmen som möjligt. En annan möjlighet är att beställa en husplanering från en arkitekt alternativt modifiera en färdig husmodell för att ta den närmre dina önskemål. Ingen familj är den andra lik så för oss är det en självklarhet att alla våra hus ska byggas unikt för varje kund och i linje med dennes förväntningar, behov och budget.

6. Köpbeslut och kontrakt

När köpbeslutet är taget och tomten liksom huspaket med matchande leveransinnehåll och planlösning valts kan avtalen också skrivas under och projektet få sin början. Skriftliga entreprenadkontrakt är nödvändigt och samtliga detaljer måste finnas tydligt och noga beskrivna. Exempelvis ska entreprenadavtal för El och VVS kunna presenteras och även upphandlingskontrakt för inköp av förbrukningsmaterial m.m. Vi rekommenderar alla att anlita professionell hjälp med både utarbetande och granskning av samtliga kontrakt.

7. Bygglov

Var ute i god tid med din ansökan om bygglov om du vill vara säker på att få det i tid till planerad byggstart då det kan dra ut på tiden om man har otur. Det är kommunens byggansvariga som fattar beslut utifrån relevanta planritningar och övriga rådande omständigheter. Vi på Lappli-Hus hjälper dig gärna med projektplaneringens helhet och kan ta fram det du behöver för att få ett godkännande.

8. Arbetsledare

När de grundläggande detaljerna är klara är det dags att utse, ansvarig byggledare, markentreprenör, elektriker samt VVS-montör. Byggledaren måste alltid tillsättas omedelbart så fort ett byggbeslut utfärdats för att säkerställa att konstruktion och föreskrifter efterföljs. Med tanke på projektets komplexitet är det viktigt att det är en ackrediterad ansvarig byggledare.