Register leverantör

OFFENTLIG DATABESKYTTNINGSFÖRSÄLJNING AV PRT-FOREST’S LEVERANTÖRSREGISTER.

 

1. Registrar
Namn: Lappli-Talot Oy
Adress: Talotehtaantie 14 95440 TORNIO
Telefonnummer: 020 770 7600
Email: myynti@lappli.fi

2. Kontaktperson för frågor som rör registret
Namn: Seppo Kristo
Telefonnummer: 0400 472 527
Email: seppo.kristo@lappli.fi

3. Registernamn
Lappli-hus Oys leverantörsregister

4. Syfte och behandling av personuppgifter
Personuppgifter behandlas enligt lag för att genomföra avtal, order och order mellan regulatorn och leverantören eller representanten.

Behandlingen är baserad på rådande förhållande på grundval av kontrakt, order eller uppdrag.

 

5. Personuppgifter som behandlas och deras retentionstider

  • Leverantörens namn och kontakter
  • Kontaktnamn och kontaktuppgifter
  • Fakturerings Instruktioner

Informationen hålls permanent. Kontaktnamnet kan ändras eller raderas.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Regelbundna informationskällor.

7. Regelbunden informationskommunikation
Inga regelbundna uppgifter.

8. Överföringar av data utanför EU och EES
Tiedot siirretään EU/ETA-alueen ulkopuolelle taloushallinnon toteuttamista varten ja rekisterinpitäjällä on voimassa asianmukaiset tietosuoja-asetuksen edellyttämät henkilötietojen siirtoa koskevat sopimusehdot, joiden tarkoituksena on varmistaa yksityisyyden suojan toteutuminen.

9. Principer för registerskydd

  • Manuellt material lagras i låsta utrymmen. Informationen behandlas som konfidentiell och de lagstadgade sekretesskraven respekteras.
  • Elektroniskt material lagras centralt på servrar som skyddas av en brandvägg. Tillgång till filer och personuppgifter skyddas av användarnamn och lösenord, och åtkomst kan begränsas till bearbetningsbehoven. Informationen behandlas som konfidentiell och de lagstadgade sekretesskraven respekteras.
  • Personliga dataprocessorer måste ha åtminstone samma nivå av skyddsprinciper samt genomförandet av instruktioner och skyddskrav separat från behandlingsavtalet.

10. Rätt inspektions
Alla har rätt att veta vilken information om honom är lagrad i registret. För att tillhandahålla informationen krävs att ansökan lämnas in skriftligen och vid behov lämnas tillräcklig information för att säkerställa den sökandes identitet. Förfrågan måste adresseras till registrarens kontaktperson som nämns i punkt 2 ovan. Begäran om verifikation är kostnadsfri per kalenderår och annars kan en rimlig ersättning göras på begäran (50 €+alv).

11. Rätt att kräva korrigering
Den registrerade har rätt att begära rättelse av felaktig information om honom. Kontrollenheten kan också självkorrigera den information han finner felaktig. Begäran om korrigering måste göras skriftligen och, om nödvändigt, tillhandahålla tillräcklig information för att säkerställa identiteten hos käranden. Rättelseförfrågan måste adresseras till den registeransvariges kontaktperson som nämns i avsnitt 2 ovan.

12. Rätt att begära att data tas bort
Registraren har rätt att begära att information om honom raderas. Sletning kan begränsa lagstadgade eller tekniska skäl för att behålla information. Förfrågan måste göras skriftligen och, om nödvändigt, tillhandahålla tillräcklig information för att säkerställa identiteten hos sökanden. Förfrågan måste adresseras till registrarens kontaktperson som nämns i punkt 2 ovan.