Professionella byggare

Att bygga

Lappli-hus blir snabbt färdiga: i genomsnitt tar hela projektet sex månader. Konstruktionen med storelement gör byggandet snabbare framför allt i början av projektet. Husen kan snabbt byggas vädersäkra. Som stöd har du våra Lappli-husförsäljare som hjälper dig vid behov under hela byggprojektet.

 

Så här blir ditt Lappli-hus färdigt

Lappli-hus blir snabbt färdiga: i genomsnitt tar hela projektet sex månader. Konstruktionen med storelement gör byggandet snabbare framför allt i början av projektet. Husen kan snabbt byggas vädersäkra. Som stöd har du våra Lappli-husförsäljare som hjälper dig vid behov under hela byggprojektet.

Kundens ansvar

Kunden tillsammans med Lappli Hus

Lappli Hus ansvar

Att välja eller planera rätt husmodell, skaffa tomt och ta reda på plan­bestämmelserna

Lapplis försäljare och planerare hjälper dig vid behov

 

 

Att definiera leverans­innehållet, välja lämplig monterings­grad och leveranstid

 

Offertbegäran

 

Lappli-hus försäljare gör offert och visning

 

Att göra en affär

 

 

Att ansöka om preliminärt godkännande av husmodellen hos byggnads­tillsynen,
skaffa huvudplanerare och ansvarig arbetsledare

Lapplis försäljare hjälper till vid behov

 

Att låta göra en planritning, ansöka om bygglov och låta göra en grundläggning­splan

 

Order­bekräftelse från fabriken till kunden

 

 

Att göra en preliminär tidplan för tillverkning

Att granska och godkänna order­bekräftelsen och huvudbilderna

 

 

 

 

Att beställa komponenter från under­leverantörer, välja monterings­gruppen preliminärt, skapa konstruktions­planer för kunden, utarbeta en måttritning av grunden för kunden

Att göra eller låta göra markarbetena och grunden

 

Att skapa elementbilder för tillverkning, göra en bindande tidplan för tillverkning och transport

 

 

Att leverera huspaketet och montera det till avtalad grad

Att granska, godkänna och dokumentera monterings­arbetet

 

 

Skriv ut