Professionella byggare

Datasäkerhet

LAPPLI-TALOT OY:S KUNDREGISTER OFFENTLIG DATASKYDDSBESKRIVNING

1.    Registeransvarig
Namn: Lappli-Talot Oy

Adress: Talotehtaantie 14 95440 TORNIO
Telefonnummer: 020 770 7660
Epostadress: myynti@lappli.fi

2.    Kontaktperson i ärenden angående registret
Namn: Seppo Kristo

Telefonnummer: 0400 472 527
Epostadress: seppo.kristo@lappli.fi

3.    Registrets namn
Lappli-Talot Oy:s kundregister

4.    Ändamålet med och grunden för behandlingen av personuppgifter
Personuppgifter behandlas enligt lagen för att förverkliga kundkontrakt, -uppdrag och -beställningar samt för kundkommunikationens behov.

Grunden för behandlingen är det för tillfället rådande kundförhållandet på basen av kontrakt, beställningar eller uppdrag.

5.    Personuppgifter som behandlas samt deras förvaringstider
-    Kundens namn och kontaktuppgifter
-    För en företagskund kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter
-    Instruktioner gällande fakturering

Kunduppgifterna förvaras permanent. Kontaktpersonen kan ändras eller tas bort.

6.    Regelmässiga uppgiftskällor
Offentliga register, personerna som själva skall registreras.

7.    Regelmässigt utlämnande av uppgifter
Inget regelmässigt utlämnande av uppgifter.

8.    Översändande av uppgifter utanför EU eller EES
Uppgifterna översänds utanför EU/EES-området för att förverkliga ekonomisk förvaltning och den registeransvarige har i kraft korrekta bestämmelser gällande överföring av personuppgifter som krävs av dataskyddsförordningen, vilka bestämmelsers avsikt är att försäkra förverkligande av integritetsskydd.

9.    Principerna för skyddet av registret
-    Manuellt material förvaras i låsta utrymmen och skilt låsbara förvaringsskåp och -lådor, till vilka bara de personer har tillgång, vars arbetsuppgifter kräver behandling av materialet. Utrymmena har passagekontroll. Uppgifterna behandlas som konfidentiella och lagstadgade sekretessplikter följs.
-    Elektroniskt material förvaras centralt i servers skyddade av en brandvägg [krypterat]. Tillgång till dokumenten och personuppgiftsregistren är skyddade med användarnamn och lösenord, och tillgången kan begränsas enligt behandlingsbehov. Uppgifterna behandlas som konfidentiella och lagstadgade sekretessplikter följs.
-    Av personuppgifternas behandlare förutsätts åtminstone samma nivås skyddsprinciper, och därtill implementering av instruktioner och skyddskrav givna med ett skilt behandlingskontrakt.

10.    Granskningsrätt
Var och en har rätt att få information om vilka uppgifter om honom som har lagrats i registret. För att ge uppgifter förutsätts att begäran presenteras skriftligt och vid behov presenteras däröver tillräckliga uppgifter för att försäkra begärarens identitet. Begäran bör riktas till den registeransvariges kontaktperson nämnd i punkt 2. Granskningsbegäran är gratis en gång per kalenderår och annars kan en rimlig ersättning uppbäras för begäran (50 €+moms).

11.    Rätt att kräva rättelse av uppgifter
Den registrerade har rätt att kräva att felaktiga uppgifter om honom rättas. Den registeransvarige kan även på eget initiativ rätta uppgifter han märker är felaktiga. Rättelsebegäran bör göras skriftligt och vid behov presenteras däröver tillräckliga uppgifter för att försäkra kravställarens identitet. Rättelsebegäran bör riktas till den registeransvariges kontaktperson nämnd i punkt 2.

12.    Rätt att kräva borttagning av uppgifter
Den registrerade har rätt att kräva att uppgifter om honom tas bort. Borttagandet kan begränsas av lagstadgade eller tekniska skäl att behålla uppgifterna. Begäran bör göras skriftligt och vid behov presenteras däröver tillräckliga uppgifter för att försäkra kravställarens identitet. Begäran bör riktas till den registeransvariges kontaktperson nämnd i punkt 2.


13.    På den här webbplatsen används cookies. 


En cookie är en liten textfil som webbläsaren lagrar på användarens enhet. Lappli-Talot använder cookies uppföljning av och statistik över webbplatsens besökare samt för riktad reklam. Användarnas personuppgifter kan inte förknippas med besökarinformationen. Du kan hindra användningen av cookies i webbläsarens inställningar.


Vid uppföljningen av och statistiken över användaruppgifterna används Google Analytics som är en nätanalystjänst administrerad av Google Inc (nedan Google). Google Analytics lagrar cookies på användarens enhet för att kunna analysera webbplatsens användning. Informationen som har lagts till i cookien förmedlas till Google och lagras i Googles servrar. Servrarna kan finnas utanför EU eller EES. Med hjälp av informationen utvärderar Google webbplatsens användning, sammanställer användningsrapporter till webbplatsens ägare och möjliggör riktandet av nätreklam till de personer som använder webbplatsen. Google kan överlåta uppgifterna till tredje parter om lagen förpliktigar till detta eller om den tredje parten behandlar uppgifterna för Googles räkning.

Du hittar mer information om på vilka sätt Google använder cookies här: https://policies.google.com/technologies/cookies
Du kan läsa mer om Googles principer för skydd av personuppgifter här: https://policies.google.com/privacy

Vi använder Facebook-pixlar på vår webbplats för att bättre identifiera vår målpublik och för att på så sätt kunna erbjuda dem en bättre användarupplevelse på Facebook.
Du kan läsa mer om Facebook-pixlar här: 
https://fi-fi.facebook.com/business/help/742478679120153
 

Skriv ut