Sekretesspolicy och användning av cookies

LAPPLI-TALOT’S MÅLFRÅGAN REGISTRERA OCH SYFTE AV HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

1. Registrar
Namn: Lappli-Talot Oy
Adress: Talotehtaantie 14 95440 TORNIO
Telefonnummer: 020 770 7600
Email: myynti@lappli.fi

2. Kontaktperson för frågor som rör registret
Namn: Seppo Kristo
Telefon: 0400 472 527
Email: seppo.kristo@lappli.fi

3. Registernamn
Lappli-Talot Oy:s marknadsföringsregister

4. Syfte och behandling av personuppgifter
Personuppgifter kommer att behandlas för reklam, marknadsföring och försäljning för att förvärva nya kundköp med den registrerades samtycke.

5. Personuppgifter som behandlas och deras retentionstider

  • Kundens namn och kontaktuppgifter
  • För företagskunder, kontakta namn och kontaktuppgifter

Kundinformationen lagras i 10 år.

6. Regelbundna informationskällor
Registrerade personer själva (information som samlats in till exempel från mässan och prospektorderna).

7. Regelbunden informationskommunikation
Inga regelbundna uppgifter.

8. Överföringar av data utanför EU och EES
Uppgifterna kommer inte att sändas utanför EU / EES.

9. Principer för registerskydd

  • Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa. Tiedot käsitellään luottamuksellisina ja lakisääteisiä salassapitovelvoitteita noudatetaan.
  • Elektroniskt material lagras centralt på servrar som skyddas av en krypterad brandvägg. Tillgång till filer och personuppgifter skyddas av användarnamn och lösenord, och åtkomst kan begränsas till bearbetningsbehoven. Informationen behandlas som konfidentiell och de lagstadgade sekretesskraven respekteras.
  • Personliga dataprocessorer måste ha åtminstone samma nivå av skyddsprinciper samt separat genomföra de instruktioner och skyddskrav som tillhandahålls av behandlingsavtalet.

10. Rätt till inspektion
Alla har rätt att veta vilken information om honom är lagrad i registret. För att tillhandahålla informationen krävs att ansökan lämnas in skriftligen och vid behov lämnas tillräcklig information för att säkerställa den sökandes identitet. Förfrågan måste adresseras till registrarens kontaktperson som nämns i punkt 2 ovan. Begäran om verifikation är kostnadsfri per kalenderår och annars kan en rimlig ersättning göras på begäran (50 €+alv).

11. Rätt att kräva korrigering
Den registrerade har rätt att begära rättelse av felaktig information om honom. Kontrollenheten kan också självkorrigera den information han finner felaktig. Begäran om korrigering måste göras skriftligen och, om nödvändigt, tillhandahålla tillräcklig information för att säkerställa identiteten hos käranden. Rättelseförfrågan måste adresseras till den registeransvariges kontaktperson som nämns i avsnitt 2 ovan

12. Rätt att begära att data tas bort
Registraren har rätt att begära att information om honom raderas. Förfrågan måste göras skriftligen och, om nödvändigt, tillhandahålla tillräcklig information för att säkerställa identiteten hos sökanden. Avlägsnningsbegäran ska riktas till den registeransvariges kontaktperson som avses i punkt 2 ovan.

13.
Den här sidan använder cookies. En cookie är en liten textfil som en webbläsare lagrar på en användares terminal. Lappli-Houses använder cookies för att besöka webbplatsens spårning och statistik samt för att rikta in dina annonser. Användarens personuppgifter är inte kopplade till besökarinformation. Användning av cookies kan förhindra webbläsarinställningar.

Google Analytics, en webbanalystjänst som underhålls av Google Inc. (senare Google), används för att spåra och sammanställa besökarinformation. Google Analytics sparar kakor på användarens terminal så att den kan analysera användningen av en webbplats. Informationen som läggs till cookien skickas till Google och sparas på Googles servrar. Servern kan vara lokaliserad utanför EU eller EES. Med hjälp av denna information utvärderar Google användningen av en webbplats, sammanställer användarrapporter för en webbplatsägare och tillåter onlineannonsering att rikta användare till webbplatsen. Google kan avslöja information till tredje part om lagen kräver det, eller om en tredje part behandlar data på uppdrag av Google.
Om du vill veta mer om hur du använder cookies, klicka här.

Läs mer om Googles sekretesspolicy här.

Vi använder Facebook-pixlar på vår webbplats för att bättre identifiera vår målgrupp och därmed erbjuda dem en bättre användarupplevelse på Facebook.
Du kan läsa mer om Facebooks pixel här.